KANAME szkoła języka japońskiego Wrocław

Piątkowy Quiz KANAME - 金曜日のクイズ - 75

Czytania znaków kanji z poziomu A2+ / JLPT N3. Polecamy!
{n_photo_title}
Jak będzie brzmiało czytanie znaku podanego w nawiasach?
KANJI A2+ / N3 - cz. 3
Rozpocznij quiz
1. あの(夫)婦はいつもなかがいい。

ふう

2. 夜になったら(雨)戸をしめよう。
あめ

あま

3. 経験の(有)無にかかわらずだれでもこの仕事におうぼできる。

ゆう

4. 木村さんはしょうぎの(名)人だ
めい

みょう

5. 安い(船)便で本を送ってもらった。
ふな

ふね

6. 今年は6月の(半)ばから暑くなるらしい。
はん

なか

7. (質)屋に行ってうで時計を売ってきた
しつ

しち

8. 化(石)を集めるのがしゅみだ。
せき

しゃく

9. この食堂は学(割)がきく。
わり

かつ

10. 電車の車(窓)から外を見た。
まど

そう

Tagi:

Udostępnij:
FaceBookPinterestTwitter

Cofnij

Zostaw komentarz
Wypełnij pola formularza:
(Pola oznaczone * są wymagane)
(Pola oznaczone * są wymagane)

Stopka

Zamknij